Lista mieszkań


Wszystkie mieszkania posiadają własny balkon, z którego rozciąga się piękny widok na otaczającą nieruchomość zieleń. W cenie mieszkania jest również komórka lokatorska.

piętro nr    Typ cena          powierzchnia  loggia komórka status
parter 1 A3.1 121 494 29,64 5,32 1,59 SPRZEDANE
parter 2 A1.3 139 734 34,09 5,33 1,58 SPRZEDANE
parter 7 A1.1 139 857 34,12 4,65 1,54 SPRZEDANE
parter 8 A2.1 136 127 33,21 4,67 1,51 SPRZEDANE
1 9 A3.3 121 412 29,62 4,67 1,53 SPRZEDANE
1 10 A1.3 136 485 34,13 4,65 1,52 SPRZEDANE
1 16 A1.1 136 845 34,22 4,65 1,52 SPRZEDANE
1 17 A2.1 133 974 33,08 4,67 1,56 SPRZEDANE
2 18 A3.3 121 371 29,61 4,67 1,55 SPRZEDANE
2 19 A1.3 140 431 34,26 4,65 1,56 SPRZEDANE
2 25 A1.1 136 165 34,05 4,65 1,66 SPRZEDANE
2 26 A.2.1 137 398 33,52 4,67 2,04 SPRZEDANE
3 28 A1.3 146 458 34,06 4,65 1,75 SPRZEDANE
3 34 A1.1 137 000 34,26 4,65 1,59 SPRZEDANE
3 35 A2.1 143 362 33,33 4,67 1,62 SPRZEDANE
4 37 A1.3 146 802 34,15 4,65 1,57 SPRZEDANE
4 43 A1.1 147 576 34,31 4,65 1,57 SPRZEDANE
4 44 A2.1 143 276 33,32 4,67 1,56 SPRZEDANE
5 46 A1.3 147 146 34,22 4,65 1,41 SPRZEDANE
5 52 A1.1 147 447 34,29 4,65 2,19 SPRZEDANE
5 53 A2.1 142 760 33,2 4,67 1,53 SPRZEDANE
6 55 A1.3 146 544 34,09 4,65 1,54 SPRZEDANE
6 61 A1.1 146 759 34,13 4,65 1,57 SPRZEDANE
6 62 A2.1 143 749 33,43 4,67 1,61 SPRZEDANE
7 64 A1.3 146 329 34,03 4,65 1,61 SPRZEDANE
7 71 A2.1 144 308 33,56 4,67 1,50 SPRZEDANE
8 73 A1.3 147 533 34,30 4,65 1,50 SPRZEDANE
8 80 A2.1 144 093 33,50 4,67 1,62 SPRZEDANE
9 82 A1.3 147 361 34,27 4,65 1,61 SPRZEDANE
9 88 A1.1 147 748 34,37 4,65 1,67 SPRZEDANE
10 91 A1.3 147 060 34,20 4,65 1,54 SPRZEDANE
parter 3 A1.4 146931 34,17 5,34 1,61 SPRZEDANE
parter 4 A3.2 127710 29,70 5,32 1,59 SPRZEDANE
parter 5 A2.2 144179 33,53 5,41 1,59 SPRZEDANE
parter 6 A1.2 146243 34,01 5,49 1,60 SPRZEDANE
1 11 A1.4 145512 33,84 4,65 1,56 SPRZEDANE
1 12 A3.4 128355 29,85 4,67 1,56 SPRZEDANE
1 13 A4.2 110 381 25,67 4,63 1,60 SPRZEDANE
1 14 A2A4.2 144 351 33,57 4,67 1,54 SPRZEDANE
1 15 A1.2 147 146 34,22 4,65 1,60 SPRZEDANE
2 20 A1.4 146 974 34,18 4,65 1,51 SPRZEDANE
2 21 A3.4 128 828 29,96 4,67 1,66 SPRZEDANE
2 22 A4 111 542 25,94 4,63 2,20 SPRZEDANE
2 23 A2.2 144 308 33,56 4,67 1,67 SPRZEDANE
2 24 A3.3 146 415 34,05 4,65 2,53 SPRZEDANE
3 29 A1.4 146 458 34,06 4,65 1,55 SPRZEDANE
3 30 A3.4 127 495 29,65 4,67 1,58 SPRZEDANE
3 31 A4 111 456 25,92 4,63 1,54 SPRZEDANE
3 32 A.2.2 143749 33,43 4,67 1,57 SPRZEDANE
3 33 A1.2 146 716 34,12 4,65 1,58 SPRZEDANE
4 36 A3.3 128 32 29,84 4,65 1,57 SPRZEDANE
4 38 A1.4 147 103 34,21 4,65 1,38 SPRZEDANE
4 39 A3.4 128 183 29,93 4,67 1,57 SPRZEDANE
4 40 A4 111 155 34,15 4,63 1,48 SPRZEDANE
4 41 A2.2 144 050 33,50 4,67 1,55 SPRZEDANE
4 42 A1.2 147 103 34,21 4,65 1,45 SPRZEDANE
5 45 A3.3 128 699 29,93 4,67 1,64 SPRZEDANE
5 47 A1.4 146 845 34,15 4,65 1,84 SPRZEDANE
5 48 A3.4 129 172 30,04 4,67 2,23 SPRZEDANE
5 49 A4 111 542 25,94 4,63 2,21 SPRZEDANE
5 50 A2.2 143 491 33,37 4,67 2,19 SPRZEDANE
5 51 A2.1 150 543 35,01 4,65 2,07 SPRZEDANE
6 54 A3.3 128 484 29,88 4,67 1,56 SPRZEDANE
6 56 A1.4 148 135 34,45 4,65 1,53 SPRZEDANE
6 57 A3.4 129 086 30,02 4,67 1,54 SPRZEDANE
6 58 A4 111 069 25,83 4,63 1,55 SPRZEDANE
6 59 A2.2 143 921 33,47 4,67 1,58 SPRZEDANE
6 60 A1.2 146 931 34,17 4,65 1,64 SPRZEDANE
6 61 A1.1 146 759 34,13 4,65 1,64 SPRZEDANE
7 63 A3.3 128 011 29,77 4,67 1,58 SPRZEDANE
7 65 A1.4 147 189 34,23 4,65 1,58 SPRZEDANE
7 66 A3.4 128 441 29,87 4,65 1,62 SPRZEDANE
7 67 A4 147 189 25,71 4,65 1,60 SPRZEDANE
7 68 A2.2 128 441 33,63 4,67 1,58 SPRZEDANE
7 69 A1.2 110 553 34,20 4,63 1,49 SPRZEDANE
7 70 A1.1. 147103 27,96 4,65 1,63 SPRZEDANE
8 72 A3.3 128 613 29,91 4,67 1,60 SPRZEDANE
8 73 A1.3 147 533 34,31 4,65 1,50 SPRZEDANE
8 74 A1.4 148 393 34,51 4,65 1,61 SPRZEDANE
8 75 A3.3 128 699 29,93 4,67 1,50 SPRZEDANE
8 76 A4 110 983 25,81 4,63 1,61 SPRZEDANE
8 77 A2.2 143 319 33,33 4,67 1,48 SPRZEDANE
8 78 A1.2 146 802 34,14 4,65 1,61 SPRZEDANE
8 79 A1.1 146 974 34,18 4,65 1,60 SPRZEDANE
9 81 A3.3 129 387 30,09 4,65 1,60 SPRZEDANE
9 83 A1.4 148 565 34,55 4,67 1,58 SPRZEDANE
9 84 A3.4 129 301 30,07 4,63 1,61 SPRZEDANE
9 85 A4 110 854 25,78 4,67 1,59 SPRZEDANE
9 86 A2.2 144 265 33,55 4,65 1,61 SPRZEDANE
9 87 A1.2 147 103 34,31 4,65 1,59 SPRZEDANE
9 88 A1.1 147 748 34,36 4,67 1,61 SPRZEDANE
9 89 A2.1 144 480 33,60 4,67 1,64 SPRZEDANE
10 90 A3.1 129 817 30,19 4,67 1,45 SPRZEDANE
10 92 A1.4 148 737 34,59 4,65 1,43 SPRZEDANE
10 93 A3.4 130 419 30,33 4,67 1,54 SPRZEDANE
10 94 A4 104 404 24,28 4,63 1,43 SPRZEDANE
10 95 A2.2 145 469 33,83 4,67 1,51 SPRZEDANE
10 96 A1.2 148 350 34,50 4,65 1,47 SPRZEDANE
10 97 A1.1 147 619 34,33 4,65 1,49 SPRZEDANE
10 98 AQ.1 143 663 33,41 4,67 1,45 SPRZEDANE